item2
item6
 

projekter

Projekter med yoga som omdrejningspunkt:

Vurdering af yogaterapi som behandlingsredskab i psykiatrisk fysioterapi
 
Fænomenologisk studie: Adfærdsændringer som følge af praktisering af ashtanga yoga
 
Kropsliggjort læring, som tilbud til traumatiserede flygtninge
 
Socialt ansvar